Thông tin chuyển khoản ngân hàng Admin

Liên Hệ: Hỗ trợ nạp Bank Lê Tuấn

Thông tin chuyển khoản:

1. LÊ ĐÌNH TUẤN STK Tech: 19034971150011 - Chi Nhánh Thanh Hóa.


2. LÊ ĐÌNH TUẤN STK VCB: 0781000451343 - Chi Nhánh Thanh Hóa.

3. LÊ ĐÌNH TUẤN STK BIDV: 21510001641717 - Chi Nhánh Cầu Giấy Hà Nội.

4. LÊ ĐÌNH TUẤN STK AGR: 3511205148494 - Chi Nhánh Thanh Hóa.

5. VŨ THỊ NGỌC ÁNH STK VIETTIN: 107005695690 - Chi Nhánh Nam Sài Gòn.

Mọi chuyển khoản vui lòng ghi chú: Nap sieuthiacc + ID (hoặc tên tài khoản trên web) để được nạp tiền nhanh nhất.